Çarşamba, Eylül 8, 2021

Yayın ve Yazım İlkeleri

Gönderilecek yazılar, Times New Roman yazı tipinde olmak üzere 2 satır aralığı ve 12 puntolu Word belgesi formatında olmalıdır. Ana başlık ve varsa alt başlıklar metnin bütünüyle uyumlu ve kullanılan dilin de Türk Dil Kurumu’nun güncel yazım kılavuzuna uygun olması gerekmektedir.

Kaynakça ve metin içi kaynak gösterme biçimi, American Psychological Association (APA) Yayım Kılavuzu 7 referans alınarak düzenlenmelidir.

Her yayın dönemi için yalnızca bir yazı ile başvurulabilir.

Makalelerin daha önce hiçbir yerde yer almamış olması gerekmektedir.

Gönderilecek yazıların uzunluğu kaynakça hariç 1000 kelimeyle sınırlıdır.

Gönderilen yazı dosyasının içinde yazarın ismi yer almamalıdır.

Yayın ve yazım ilkelerine uygun olarak hazırlanmadan gönderilmiş yazılar, değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

Kimera Psikoloji Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı, Kimera Psikoloji Dergisi’ne devredilmiş sayılır.

Kimera Psikoloji Dergisi’nde yayınlanan tüm yazılarda öne sürülen görüşler, yazarların kendi sorumluluğundadır.

Yazı Kabulü, Hakem ve Değerlendirme Süreci

Kimera Psikoloji Dergisi’ne yollanan yazılar, öncelikle yayın ve yazım ilkelerine uygunluğunun değerlendirilmesi için editör tarafından incelenmektedir. Editör, yazının okunabilirliğini, orijinal olup olmadığını derginin yayın politikasına göre inceler. Bu editöryal süreçte uygun bulunan yazılar, yazar isimleri belirtmeksizin çift kör hakem değerlendirmesi için iki hakeme gönderilir. Hakemler bu yazılarla ilgili bir değerlendirme raporu yazarlar. Hakemlerden gelen değerlendirme raporu, çift kör yöntemle editöre gönderilir. Editör, hakemlerin değerlendirme raporuna göre yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına dair nihai kararı verir.

Yayınlanmaya uygun bulunan yazılar, ilgili sayıda yayınlanır. Yayınlanmaya uygun bulunmayan yazılar ise, majör veya minör ölçekteki düzeltmelerin yapılabilmesi için editör aracılığıyla yazara geri yollanır.

Hakem dönüşü için belirlenen azami süre, 30 gündür.

Revizyon için yazara geri yollanan yazıların revizyonlarının yapılıp tekrar yollanması için beklenen süre 15 gündür. Yazar tarafından revizyonu yapılıp tekrar yollanan yazıların değerlendirme süreci, hakemler aynı kalmak şartıyla en başından başlar.